12. - 13. Januar Sandefjord

 

Velkommen på messe!


 Messehall

Jotunhallen

Sportsvegen 25

3224 Sandefjord

 Riggedag
Onsdag 11. januar 1500-1900

Åpningstider for publikum
Torsdag 12. januar  09.00 - 14.00
Fredag 13. januar 09.00 - 14.00

 Hallen åpner for utstillerne 1 time før messestart dag 1, og 30 min før messestart dag 2.

 NB! Vi oppfordrer alle utstillere til å bruke riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand. Hvis man likevel ønsker å gjøre dette samme dag som messen åpner, må man være forberedt på mye køståing og venting da det vanligvis er svært travelt på denne dagen.

 

Taxi:               33 42 02 00

Toalett:           ned trappen ved inngangen

Kafe:               ved inngangen

 Vi tilbyr gratis kaffe, te og sjokolade til alle utstillere ved messekontoret

 

Manglende utstyr og etterbestillinger

Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Om dere mangler noe eller ønsker mer utstyr vil vi være behjelpelige med dette under arrangementet. Benytt vedlagte skjema for dette og lever til messekontoret. Vi har innført dette systemet for å effektivisere bestilling og levering av utstyr til standene. Faktura for utstyr blir sendt dere i etterkant av messen.

 ID kort

Hver utstiller vil få tildelt et spesifikt antall ID kort når man registrerer ved messekontoret under riggedagen. Vi oppfordrer til at ansvarlige fra hver stand henter disse ID kortene og deler ut til de andre som skal stå på sin stand. Ved behov for flere ID kort enn det man har bestilt, vil dette bli etterfakturert. Ta derfor godt vare på ID kortene og husk at de skal bæres av alt standpersonell under hele messen.

 Internett

De som har bestilt internett henter påloggingsinformasjon ved messekontoret.

Utstiller er selv ansvarlig for at de som betjener standen er kjent med bruken av eget PC-utstyr som skal kobles til internett. Det er viktig at standpersonellet gjøres kjent med hvordan oppkobling av laptopper til internett foregår før de drar på messen.

Det trådløse bredbåndet krever at PCer er utstyrt med sender/mottaker for trådløst nettverk (WLAN). Feil på eget utstyr gir ikke rett til fradrag i pris. De trådløse nettene som benyttes er trådløse soner levert av 3. part i de ulike hallene. Arrangøren står ikke ansvarlig for feil eller mangler på WLAN sonene. Nettverkene kan i korte perioder være ustabile eller nede, uten at dette gir rett til fradrag i pris.

 Transport og oppbevaring av gods

I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700. Gods må ikke sendes direkte til hallen da de ikke har ønske om å håndtere dette. Under messen vil det bli satt av egen lagerplass for materiell og emballasje.

 Sikkerhet

Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hall på eget ansvar.

 

 Seminarer

Alle seminarene finner sted på Sandefjord vgs. Oversikt over seminarer og romnummer finnes på oppslag i messehallen, samt i utdanningsavisa.

 Nettverksbyggingskveld

Det vil bli arrangert en felles middag for utstillere den første messedagen. Hvis man ikke har meldt seg på dette arrangementet på forhånd, er det fremdeles mulig å gjøre det frem til kl. 1200 første messedag. Restauranten vi skal til heter Da Vinci. Mer informasjon om meny kommer.

 
 Huskeliste for siste messedag!

 Evalueringsskjema

Dette vil bli distribuert på hver enkelt stand. Vennligst fyll dette ut og lever på messekontoret  innen messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre messe!

 Kåring av beste stand

På evalueringsskjemaet kan dere stemme på messens beste stand. Diplom venter vinneren!

 Nedrigg

Det vil ikke bli anledning til å demontere stand før messeslutt fredag klokken 14.00. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigg tidligere. Vi får besøk av skoler som kommer fredag og baserer seg på å være til messeslutt! Husk å fjerne all tape etc fra standveggene.

 Søppel

En container finnes på utsiden av hall – vennligst benytt denne for kasting av all emballasje og annet søppel.

 Transport til neste messe

Ta kontakt med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700 for avtale av transport fra messene – om det er tilbake til din skole eller til neste messe. Transportlapper for merking av gods kan hentes på messekontoret.

 
 Delta på flere messer?

Det er fortsatt noen stander ledig på de fleste andre messene vi arrangerer rundt om i landet. Om dere ikke allerede er påmeldt kan dette gjøres ved å sende en mail til info@tautdanning.no

 
 

Ønsker dere alle travle og trivelige messedager!

 

 Hallkart - Utstillerliste - Seminaroversikt

Siste oppdaterte foredagslister 12. jan13. jan (doc.)

Følg oss