Messehall
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Riggedag
Onsdag 1. februar 1500-2000

Åpningstider for publikum
Torsdag 2. februar  09.00 - 18.00
Fredag 3. februar 09.00 - 14.00

Hallen åpner for utstillerne 1 time før messestart dag 1, og 30 min før messestart dag 2. NB! Vi oppfordrer alle utstillere til å bruke riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand. Hvis man likevel ønsker å gjøre dette samme dag som messen åpner, må man være forberedt på mye køståing og venting da det vanligvis er svært travelt på denne dagen.


Taxi:        07373 / 08000
Toalett:    Toalettene finner dere på samme plan som messehallen
Kafe:         Ligger rett utenfor messehallen

Vi tilbyr gratis kaffe og te til alle utstillere ved messekontoret Manglende utstyr og etterbestillinger
Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Om dere mangler noe eller ønsker mer utstyr vil vi være behjelpelige med dette under arrangementet. Benytt vedlagte skjema for dette og lever til messekontoret. Vi har innført dette systemet for å effektivisere bestilling og levering av utstyr til standene. Faktura for utstyr blir sendt dere i etterkant av messen.

ID kort
Hver utstiller vil få tildelt et spesifikt antall ID kort når man registrerer ved messekontoret under riggedagen. Vi oppfordrer til at ansvarlige fra hver stand henter disse ID kortene og deler ut til de andre som skal stå på sin stand. Ved behov for flere ID kort enn det man har bestilt, vil dette bli etterfakturert. Ta derfor godt vare på ID kortene og husk at de skal bæres av alt standpersonell under hele messen.

Internett
De som har bestilt internett henter påloggingsinformasjon ved messekontoret.
Utstiller er selv ansvarlig for at de som betjener standen er kjent med bruken av eget PC-utstyr som skal kobles til internett. Det er viktig at standpersonellet gjøres kjent med hvordan oppkobling av laptopper til internett foregår før de drar på messen.
Det trådløse bredbåndet krever at PCer er utstyrt med sender/mottaker for trådløst nettverk (WLAN). Feil på eget utstyr gir ikke rett til fradrag i pris. De trådløse nettene som benyttes er trådløse soner levert av 3. part i de ulike hallene. Arrangøren står ikke ansvarlig for feil eller mangler på WLAN sonene. Nettverkene kan i korte perioder være ustabile eller nede, uten at dette gir rett til fradrag i pris.

Transport og oppbevaring av gods
I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700. Gods må ikke sendes direkte til hallen da de ikke har ønske om å håndtere dette. Under messen vil det bli satt av egen lagerplass for materiell og emballasje.

Sikkerhet
Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hall på eget ansvar.

Seminarer
Alle seminarene finner sted i eget rom i nærheten av messehallen. I år har vi ordnet med et seminarrom i samme etasje som messehallen. Oppdatert oversikt over seminarer og lokale finnes på oppslag i messehallen, de ligger på våre nettsider og og er også sendt ut til alle besøkende skoler.

Nettverksbyggingskveld
Vi arrangerer en felles middag for utstillere torsdag kveld kl 20.00
Sted: Rica Bakklandet Hotell.
Meny valg: info om dette fås på messekontoret
Vennligst henvend dere til messekontoret for mer informasjon og påmelding!


Huskeliste for siste messedag!

Evalueringsskjema
Dette vil bli distribuert på hver enkelt stand. Vennligst fyll dette ut og lever på messekontoret  innen messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre messe!

Kåring av beste stand
På evalueringsskjemaet kan dere stemme på messens beste stand. Diplom venter vinneren!

Nedrigg
Det vil ikke bli anledning til å demontere stand før messeslutt fredag klokken 14.00. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigg tidligere. Vi får besøk av skoler som kommer fredag og baserer seg på å være til messeslutt! Husk å fjerne all tape etc fra standveggene.

Søppel
En container finnes på utsiden av hall – vennligst benytt denne for kasting av all emballasje og annet søppel.

Transport til neste messe
Ta kontakt med Johan Sommerschild på telefon 930 91 700 for avtale av transport fra messene – om det er tilbake til din skole eller til neste messe. Transportlapper for merking av gods kan hentes på messekontoret.

 

Hallkart - Seminaroversikt - Utstillerliste

Følg oss