Aldri OK

Foto:

Aldri OK

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Alle har krav på en trygg studiehverdag. Alle har derfor også et ansvar for å fremme en positiv studiekultur der man tar vare på hverandre. 

Til tross for stor medieoppmeksomhet det siste året, er det desverre fortsatt studenter som opplever seksuell trakassering i løpet av sin studietid. Det skal ikke være sånn, og det er aldri ok.

Dersom du skulle oppleve seksuell trakassering eller uønsket seksuell adferd fra medstudenter, forelesere eller andre i ditt studentmiljø, er det viktig at du sier ifra. Det samme gjelder dersom du er vitne til eller får kjennskap til at andre opplever seksuell trakassering. Usikker på om det du opplever eller observerer er seksuell trakassering? Klikk her for å lese mer om hva seksuell trakassering er og hvordan du går fram for å varsle. 

I tabellen finner du en oversikt over hvordan du kan gå fram ved din utdanningsinstitusjon: 

 

 Student ved:   

 
Varslingssytem:

 
Studentombud: 

UiB

 https://www.uib.no/student/111870/si-fra-om-studentmilj%C3%B8et 

 https://www.sikresiden.no/

https://www.uib.no/om/91296/studentombudet  

 HVL

 https://www.hvl.no/sei-ifra/
 https://www.sikresiden.no/ 

 https://www.studentombodet.no/

 NHH

 https://www.nhh.no/for-studenter/tiltak-mot-trakassering/

 https://www.sikresiden.no/ 

 https://www.nhh.no/for-studenter/servicesenteret/studentombud/ 

 NLA

 https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/kvalitetssikring/si-ifra/
 https://www.sikresiden.no/ 

 

 VID

 https://www.vid.no/nyheter/uonsket-seksuell-oppmerksomhet-og-trakassering/ 

 

 

Kampanjen er inspirert av https://knowtheline.humanrights.gov.au/.