11. Desember // 11th of December

Foto: Study Bergen

11. Desember // 11th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

Premie / prize

 * Gavekort Bowling // Bowling Giftcard 

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

Dagens vinner/Todays winner:

Tor Martin V. (UiB)


Dagens svar/Todays answer: 

Bergen stasjon/Bergen station.