17. Desember // 17th of December

Foto: Study Bergen

17. Desember // 17th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

Premie / prize

 * Gavekort Bowling // Bowling Giftcard 

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

Dagens vinner / Todays winner: Maiken Svendsen R. (UiB)

Løsningen / Answer: Grieghallen / Grieg Hall