18. Desember // 18th of December

Foto: Study Bergen

18. Desember // 18th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

Premie // Prize

*Akademika gavekort (kr 500) + 2 middager Kvarteret (kr 200) // Akademika giftcard (kr 500) + dinner for two at Kvarteret (kr 200)

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

Dagens vinner / Today's winner: 

Linn N. (UiB)

Dagens svar / Today's answer: 

Fløypilen / The Fløyen Weather Vane