24. Desember // 24th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

*Førstepremie // First Prize: Treningskort på Sammen // Gift voucher for a semester membership at Sammen Training Centre

*Andre premie // Second Prize: Gavekort Bowling // Bowling Giftcard 

*Tredje premie // Third Prize: Escape Room Gavekort // Escape Room Giftcard

BILDET PUBLISERES KL: 00.01 PÅ DATOEN FOR KONKURRANSEN/THE PICTURE WILL BE PUBLISHED AT KL: 00:01 ON THE DAY OF THE COMPETITION

Dagens vinner / Todays winners:

*Førstepremie // First Prize: Mina H. (UiB)

*Andre premie // Second Prize: Magnus A. K. (UiB)

*Tredje premie // Third Prize: Mareike M. (UiB)


Løsningen / Answer: Xhibition // Xhibition