24. Desember // 24th of December

Skrevet av: Study Bergen

Foto: Study Bergen

Hvor gjemmer nissen seg i dag? // Where is Santa hiding today?

*Førstepremie // First Prize: Treningskort på Sammen // Gift voucher for a semester membership at Sammen Training Centre

*Andre premie // Second Prize: Gavekort Bowling // Bowling Giftcard 

*Tredje premie // Third Prize: Escape Room Gavekort // Escape Room Giftcard