Konkurranseregler / Competition rules

Velkommen til Utdanning i Bergens Påskenøtter! // Welcome to Study Bergen's Easter Quiz

Vi gjør oppmerksom på at følgende regler gjelder for konkurransen // Following rules apply: 

 

1. Konkurransen er åpent for alle over 18 år som er registrerte studenter ved en av de følgende utdanningsinstitusjonene // The competition is open to all persons over 18, who are registered students at any of the following institutions: 

The University of Bergen (UiB)

Bergen University College (HiB)

Norwegian school of Economics (NHH)

Bergen Academy of Art and Design (KHIB)

NLA University College (NLA) 

VID University college (VID) 

 

2. For å kunne delta i premietrekningen må deltakerne svare korrekt på dagens spørsmål

// To be entered, participants must have answered the daily question correctly 

3. Deltakere kan kun registrere seg en gang per dag. Hvis en person har flere registreringer vil alle bli slettet før trekningen foretas

// Only one registration pr. day. Multiple entries a gvien day will be disqualified from the draw that particular day. 

4. Vinnerne vil bli kontaktet via e-postadressen eller telefonnummeret som er registrert. Hvis e-post og telefonnummeret som er oppgitt ikke er gyldig, og vi ikke klarer å komme i kontakt med vinneren vil en ny vinner bli trukket ut

// Winners will be contacted the following day of the draw on the email or phonenumber registered. If this has been incorrectly registered, and Study Bergen is unable to contact the winner, a new draw will be held. 

5. Premiene kan ikke byttes i kontanter eller andre premier

// Prizes cannot be exchanged for cash or other. 

6. Ansatte, tidligere ansatte og familiemedlemmer til ansatte i Utdanning i Bergen kan ikke delta i konkurransen

// Employees, former employees and family members of Study Bergen may not participate. 

7. Informasjonen som oppgis i registreringen til konkurransen vil kun bli brukt til trekning av vinnere. Den vil ikke bli brukt av Utdanning i Bergen til andre formål, eller delt med andre aktører

// Information entered by participants will only be used for the purpose of the competition. Study Bergen will not use this information for other purposes or tranfere it ot 3rd parties. 

8. Utdanning i Bergen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av verdier eller skader som oppstår som et resultat eller i tilknytning til premiene som vinnes

// Study Bergen is not liable for any injury or loss of property as a result of usage of the prizes. 

9. Vinnerne vil bli annonsert på ukedager på www.utdanningibergen.no, www.studybergen.com og på våre facebooksider

// Winners will be announced on weekdays on utdanningibergen.no/studybergen.com and the Facebookpages Study Bergen and Utdanning i Bergen. 

Følg oss