Elefanten

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Engen 12

Mandag: 12:00 - 01:00
Tirsdag - lørdag: 12:00 - 02:30
Søndag: 14:00 - 01:00