Kunsthøgskolen endrer navn

Foto:

Kunsthøgskolen endrer navn

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Ved kongelig resolusjon av 3. februar 2012 er navnet til Kunsthøgskolen i Bergen endret til Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

blog comments powered by Disqus