Frokostmøte Høgskolen på Vestlandet

Foto:

Frokostmøte Høgskolen på Vestlandet

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Møtet utsettes på grunn av for få påmeldte.

20. februar inviterer Høgskolen på Vestlandet til frokostmøte. 

Tema denne dagen er integrering, interkulturell kommunikasjon og opptak til høyere utdanning for de med utdanning fra et annet land. 

Tid

 Program

08:15 - 08:30  

 Registrering og frokost

08:30 - 09:00

 Interkulturell kommunikasjon etter Fargespill - metoden, Tjalve Gjøstein Madsen, Høgskolelektor HVL

09:00 - 09:30

 Skolens rolle som integreringsfremmende - hva hemmer og hva fremmer integreringsprosessen. Bodil Ravneberg og Vibeke Solbue,
 Del av forskningsruppen for studier av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn. 

09:30 - 09:50

 Opptak til høyere utdanning på bakgrunn av utenlands utdanning, Hans Eivind Dalsbø, Seniorkonsulent Opptakskontoret HVL. 

09:50 - 10:00

 Opptakskontoret svarer på spørsmål 

10:00 - 10:30

 Omvising for dem som ønsker det