Frokostmøte på Media City Bergen

Foto: Universitetet i Bergen

Frokostmøte på Media City Bergen

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Universitetet i Bergen

Hvordan velge utdanning, når vi ikke vet hvilke jobber som finnes i fremtiden? Bli med inn i nye Media City og få et innblikk i hvordan Universitetet i Bergen skaper morgendagens arbeidstakere. 

Tid: 29. november  Sted: Store læringsrom, MCB  Påmeldingsfrist 22. november.
10 plasser igjen per 21.11 kl 12:50

08:00 - 08:15  Registrering og frokostservering


08:15 - 08:45  Innovasjonspedagogikk
                        I Media City Bergen praktiserer vi ei metode for studentaktiv læring som vert kalla innovasjonspedagogikk. Studentane vert utfordra til å laga prototypar på  
                        nye medier i samarbeid med praksispartnerar, og dette utløyser vanlegvis stor kreativitet og grundig læring om mediebransjens perspektiv. 
                        ved /Professor Lars Nyre

08:45 - 09:15  Ferske studieprogram
                        En presentasjon av nye studieprogram ved UiB.

09:15 - 09:30  Åpen dag
                        7. mars arrangerer alle utdanningsinstitusjonene i Bergen Åpen dag. Vi presenterer opplegget, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på hvordan vi best kan nå 
                        ut med informasjon. v/Anniken Gjesdal og Michelle Ingrid Greene

09:30 - 10:00  Hvor blir de av?
                        De færreste historikere jobber som historikere. Hvor jobber de? Hva kan de? Om  generalister i arbeidslivet.
                        Ved universitetslektor Svein Kåre Sture og seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen

10:00 - 10:30  Omvisning
                        Omvisning for dem som ønsker det