Rådgiverseminar 2013 info

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Rådgiverseminar 2013

Vi har gleden av å invitere rådgivere og studieinspektører fra skoler i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal til en samling i Bergen 21. og 22. oktober.

Seminaret er gratis, men utgifter i forbindelse med reise og overnatting må deltakere dekke selv.

Har dere behov for overnatting kan rom reserveres allerede nå. Ved å oppgi kode 3780450 får du avtalepris:
- Enkeltrom inkl. frokost 790,- per natt
- Dobbeltrom inkl.frokost 990,- per natt.
www.grandterminus.no

Dato: mandag 21.oktober
Sted: Grand hotell Teminus

09:30 Registrering og kaffe

09:45 - 10:00 Velkommen
Sonia Irene Dyrkorn
Utdanningsdirektør Høgskolen i Bergen

10:00 - 10:45 Utdanning i utlandet, mulighetene og søkeprosesser
Kristin Amundsen, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Vidar Pedersen, avdelingsdirektør, Senter for internasjonalisering av utdanning. (SIU)

10:45 - 10:55 Pause

10:55 - 11:40 Rekruttering av elever med fremmedkulturelle bakgrunn til høyere utdanning
v/prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik og førsteamanuensis Dhayaln Velauthapillai, avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i bergen

11:40 - 12:25  Lunsj

12:25 - 12:35  Gjennomgang av program, retningslinjer og planer for Studieorientering 2014

12:35 - 13:30 Etter og videreutdanningstilbudet i Bergen
Haraldsplass - Morten Lystrup, veileder og høgskoelektor
UiB - Ingvild Greve, Kontor for etter- og videreutdanning
HiB - Hedvig Kristin Rørvik, Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag Høgskolen i Bergen
NLA - Kristin Belt Skutlaberg, høgskolelektor NLA Høgskolen

13:30 - 14:00
Samordnaopptak, poengberegning og poenggrenser
Unni Beite Røgvin, Seksjon for Utdanning Høgskolen i Bergen 

14:00 - 14:10 Pause

14:10- 14:30 Faglig-pedagogisk dag
Heming Gujord, Førsteamanuensis UiB

14:30- 14:45 Det åpne Universitet"
Dannelsesemnene "Sentrale spørsmål i forskning og samfunn"
av Jan Reinert Karlsen, Førsteamanuensis ved Senter for Vitenskapsteori (UiB - SVT).

14:45 - 16:00 Spørsmålspanel: Hva lurer du på om høyere utdanning i Bergen?  
Representanter fra UiB, HiB, NHH, KHiB, NLA, Betanien og Haraldplass stiller på denne sesjonen.
Deltakere kan både stille spørsmål fra salen, og kan gjerne melde inn spørsmål i forveien  utdanningibergen@uib.no

16:00 Slutt

17:30 Fellesmiddag - Deltakere inviteres til fellesmiddag, drikke må en dekke selv.

 

Dato: Tirsdag 22. oktober
Sted: Grand hotell Terminus

08:45- 09:30 Presentasjon fra Statens Lånekasse
Ann Mari Bønæs og Thomas Tveit, Lånekassen.

09:30 - 10:30 Mulighetene og prognosene for arbeidslivet i regionen og på Vestlandet
Krister Hoaas, Bergen Næringsråd

10:30 - 10:40 Pause 

10:40 - 11:30 Hvordan går det med studentene - underveis og etterpå?
Rønnaug Tveit, leder for karrieresenteret i Bergen 

11:30 - 12:00 Yrkesfag sine muligheter for høyere utdanning
Sigrid Isdal, Fagopplæringskontoret, Adeline Berentsen Landro Fagskole

12:00 - 12:45
Lunsj

12:45 - 15:45 Mindfullness introduksjon og minikurs
Berit Bårdsen, førstelektor og Espen Braathen, førstelektor Haraldsplass diakonale høgskolen

15:50 - 16:00 Slutt