Rådgiverseminar 2015

 

Mandag 09. november
Sted: Fløien folkerestaurant                                              

Tirsdag 10. november
Sted: Hotel Norge                                             

08:30 - Fløibanen opp
08:35 - 08:50 Registrering og kaffe
08:50 - 09:00 Åpning ved Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB
09:00 - 09:30 Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser
                    v/Unni Beite Rogvin, opptakskontoret HiB
09:30 - 10:05 Rekruttering av elever med flerkulturell bakgrunn
                    v/Dhayalan Velauthapillai, professor HiB
10:05 - 10:15 Pause
10:15 - 10:30 Ny opptaksordning på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB       
10:30 - 11:15 Funn fra SHOT-undersøkelsen 2014 
                    v/Hege Råkil, direktør for SiB helse og veiledning
11:15 - 11:55 Skikkethetsvurderinger til profesjonsstudier
                    v/ Ingunn E. Nordstrøm, studieveileder og høgskolelærer
                     HiB  
11:55 - 12:40 Lunsj
12:40 - 13:00 Praksisplasser i ungdomsskoler
                    v/Frode Randal, studiesjef det psykologiske fakultet UiB
13:00 - 13:15 Kunst- og designhøgskolen i Bergen orienterer
                    v/Ingjald Selland, studiesjef KHiB  
13:15 - 13:55 Utdanning i utlandet, mulighetene og søkeprosesser,  SIU
                    v/Peter Klasson, rådgiver SIU 
13:55 - 14:10 Pause
14:10 - 14:30 Utvekslingsavtaler. Oversikt og informasjon på UiB.no
                    v/Elin Berge Flo, seniorkonsulent og utvekslingskoordinator UiB 
14:30 - 15:15 Lånekassen, med særlig vekt på finansiering av  
                         studier i 
utlandet
                    v/Andrea Kvalshaug og Aland Khaderi

ca 15:30 Fløibanen til sentrum
19:00 Felles middag Escalon Neumannsgate

 

 

 

08:00 - 08:10 Registrering og kaffe
08:10 - 08:20 Åpning ved Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB
08:20 - 08:40 Styrking av rådgivning på tvers av utdanningsnivå
                    ved Kjersti Kvaløy, rådgiverkoordinator i HFK 
08:40 - 08:50 Hvordan bør elever i VG1 informeres om høyere 
                          utdanningsmuligheter?
                          ved/ Eivind Drange seksjonsleder NHH
08:50 - 09:30 Gruppediskusjoner: Styrking av rådgivning på tvers  av utdanningsnivå og informasjonsarbeid til VG1
9:25 - 09:40 Pause
09:40 - 10:00 Plenum og oppsummering av gruppediskusjoner
10:10 - 10:40 Skoleprosjektet ved UiB
                    v/ Hanna Leinebø Slaatta, UiB
10:40 - 10:50 Status og planer for studieorientering 2016
                    v/Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen
10:50 - 11:50 Lunsj
11:50 - 12:20 Utdanningsnyheter fra institusjonene
12:30 - 15:00 Minikurs i motiverende veiledning
                    v/Sonja Mellingen, psykologspesialist Korus Bergen