Velkommen til rådgiverseminaret 2018!

Hvordan hjelper vi elever til å ta et helhetlig utdanningsvalg?

Elever får ofte høre at de kan bli akkurat det de ønsker, men samtidig vet vi at elevene ikke velger utdanning og yrke i et vakuum. Vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det er samtidig et stort mediefokus på frafall fra videregående skole, generasjon prestasjon og elevers psykiske helse. Hva innebærer disse samfunnsstrømningene, og hvordan påvirker det valgene elevene tar? På rådgiverseminaret 2018 vil vi jobbe med ulike temaer som påvirker beslutningene elevene tar i løpet av utdanningsløpet sitt.

Sted: Solstrand Hotel & Bad
Dato: 17. og 18. oktober 2018
Påmeldingsfrist: 03.09.2019
Målgruppe: Rådgivere som jobber i ungdomsskole, videregående skoler, NAV eller studieveiledere i høyere utdanning.
Pris: Seminaret er gratis. Deltakere dekker overnatting og reise selv. 

Obs! På grunn av begrenset antall plasser, kan maks 2 personer delta fra hver skole.  

 

Program

 

 Onsdag 17. oktober

 

Torsdag 18. oktober 

09.30-09.45 Registrering og kaffe 08.45-09.00  Registrering og kaffe 

09.45-10.00

Åpning

09.00-10.00

Hvorfor er rådgivning rundt kjønn i skolen så vanskelig i dag?

Trond Buland, seniorforsker NTNU
 

10.00-10.45 "Norges fremtid er sykemeldt... og synes egen kropp er ekkel"

Christoffer K. Boge, Medisinsk ansvarlig NAV Hordaland, Koordinerende rådgivende overlege

10.00-10.40 

Hva kan vi lære av hverandre?
Kjønnstematikken på tvers av utdanningsnivå. 

10.00-10.20 
Aase Bergmann, Ka vil DU bli, Bergen kommune

10.20-10.40
Siren Samdal, Rådgiverforum Hordaland og Nordahl Grieg vgs

 

10.45-11.15 Pause 
10.40 - 11.10  Pause 

11.15-12.30

Unges utdanningsvalg og livsløp i lys av historisk endring, kjønn og sosial bakgrunn

Kristoffer C. Vogt, førsteamanuensis sosiologisk institutt, UiB

 

11.10-11.30


11.30-12.00 

Hva kan vi lære av hverandre? forts.
Kjønnstematikken på tvers av utdanningsnivå
Anita Storheim, Senter for voksenopplæring ved Bergen katedralskole


Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB

12.30-13.30 Lunsj  12.00-13.00  Lunsj
13.30-14.30

Motivasjon, mestringsforventning og selvoppfatning: Hvordan mestre overgangen mellom utdanningsnivå? 

Åge Diseth, professor, Institutt for pedagogikk UiB


 

13.00-13.45 

Et gjesp eller et engasjement? Om kjønn og karrierevalgInga H. Andreassen, dosent, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag 

14.30-14.45 Pause  13.45-14.45 

Paneldiskusjon: Kjønnstematikk i valg av utdanning
Paneldiskusjonen ledes av Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning, HVL

14.45-15.45

Veiledning eller villedning? Rådgivning og lytting

Eivind Olsvik, karriereveileder for Sammen Råd og karriere 

14.45-15.00  Evaluering og avslutning.
Vel hjem!

15.45-16.00

Hva må du vite om realfagskravene?

Kjartan Refvik, Førstekonsulent Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

   

18.45

Aperitiff    
19.45

Felles middag

   

 

TRANSPORT

Fra Busstasjonen går det buss direkte til Osøyro. Buss NR 600. Hvert 10. min man-fre. Gå inn på ruteplanlegger til skyss.no for å sjekke tid. Fra Os til Solstrand må en ta taxi (Os Taxi) eller gå i 20 min langs sjøkanten. 

Taxi fra Bergen sentrum (ca. pris 800 kr)

PRIS OVERNATTING
Pris ved overnatting i enkeltrom 16.10 er 1845, - med frokost 17.10 eller 2215,- inkludert middag 16.10 og frokost 17.10. 
Pris ved overnatting i enkeltrom 17.10 er 1757,- dette inkluderer middag 17.10 og frokost 18.10