Seminar om Åpen dag 2019

UiB, HVL, NHH, NLA og VID arrangerte felles Åpen dag i Bergen i 2018. Hvordan kan og bør samarbeidet videreføres i 2019?


Utdanning i Bergen ønsker å samle ansatte fra de ulike institusjonene som var involvert i planleggingen og gjennomføringen av Åpen dag 2018, eller som skal være involvert i Åpen dag neste år, til et heldagsseminar på Hotel Neptun. På seminaret skal vi evaluere Åpen dag 2018 og planlegge Åpen dag 2019. 

Sted: Hotell Neptun
Dato: Torsdag, 31.mai 2018
Påmeldingsfrist: 25.mai

08:30 - 08:45   Registrering, kaffe/te og mingling
08:45 - 09:00

 Kort om bakgrunnen for samarbeidet, og arbeidet for 2018
 
Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen

09:00 - 09:30  Velkommen og presentasjon av evalueringsundersøkelser fra Utdanning i Bergen
 Liv Torunn Tjelmeland og Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen
09:30 - 10:00

 Diskusjon i fellesskap om problemstillinger kommet frem av evalueringsundersøkelsene

10:00 - 10:30

 Elevenes og skolenes perspektiv på Åpen dag 2018
 Siren Samdal, leder Rådgiverforum Hordaland

10:30 - 10:45

 Pause

10:45 - 11:30

 Fagmiljøenes perspektiver på Åpen dag 2018
 Matematisk institutt
 SV-fakultetet og Institutt for sosialantropologi
 Høgskulen på Vestlandet 

11:30 - 12:00

 Foreløpige funn fra brukerkartlegging og brukerbehov opendag.no 
 
Bouvet

12:00 - 13:00

 Lunsj 

13:00 - 13:15

 Kort gjennomgang av mulige endringer for 2019
 Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen

13:15 - 14:15  Idémyldring i grupper
 Tanker om skisserte endringer
 Hvordan sette sammen et godt program
 Institusjonsnøytrale program
 Informasjonsflyt i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner
 Synliggjøring og samarbeid med fylkeskommune og skolene
14:15 - 14:30

 Pause

14:30 - 15:15 

 Oppsummering og diskusjon i plenum

15:15 - 15:30

 Veien videre

Sted: Hotell Neptun
Dato: Torsdag, 31.mai 2018
Påmeldingsfrist: 25.mai