Skolebesøk VG1

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Eivind Senneseth og UiB

Utdanning i Bergen arrangerer skolebesøk med informasjon om høyere utdanning til elever på VG1. Skolebesøkene er et tilbud til alle førsteklassinger på studiespesialiserende program på videregående skoler i Hordaland.

 

Målet med skolebesøkene til VG1 er å gjøre elevene bevisste på studiemulighetene sine på et tidlig tidspunkt på studiespesialiserende program. Vi håper at presentasjonene kan være med å motivere elevene til å jobbe målrettet og gi dem inspirasjonen de trenger for å gjøre gode og motiverte studievalg.

Innhold
Temaet for skolebesøket er: Hva er høyere utdanning? I løpet av timen vil vi blant annet svare på disse vanlige spørsmålene:

  • Hva det vil si å være student?
  • Hvordan er en grad bygd opp?
  • Hvordan elevene kan forberede seg til høyere utdanning?
  • Hvor kan man finne mer informasjon om ulike studieprogram og utdanningsinstitusjoner?

Vær obs på at presentasjonen ikke handler om programfagene som elevene skal velge på videregående. Vi prøver å gi elevene noen tips som kan være nyttige å få med seg før de skal velge fag for VG2 og VG3, men denne presentasjonen bør komme i tillegg til at skolen informerer elevene om valg av programfag. 

Tidspunkt og varighet
Skolebesøkene til VG1 blir lagt opp som en liten skoleturné i Hordaland. Turnéperioden blir lagt til høst-terminen. Vi håper tidspunktet passer med skolenes opplegg for når elevene får informasjon om programfag og veien videre mot VG2 og VG3. 

Skolebesøket varer i en skoletime, og kan tilpasses timeplaner med enten 45-minutterstimer eller 60-minutterstimer. Selve skolebesøket blir gjennomført av en av våre studentmedarbeidere. Vi etterstreber å rekruttere studenter med pedagogisk bakgrunn til VG1-turnéen. Studenten bruker en powerpoint-presentasjon, noen filmsnutter og en Kahoot-quiz under presentasjonen. Det er derfor viktig at skolen har teknisk utstyr på plass som kan brukes til dette.

Målgruppe
Målgruppen for skolebesøket er elever som går første året på utdanningsprogram som fører til studiekompetanse. 

NB! Dersom skolen synes at dette høres relevant ut for andre elevgrupper, og derfor ønsker å melde på klasser utover hovedmålgruppen, er vi åpne for dette. Vi ber da om at det spesifiseres i påmeldingsskjemaet hva slags klasser som er påmeldt til hver enkelt presentasjon. I slike tilfeller må skolen også informere klassene om at dette er presentasjoner som er tilpasset elever på studiespesialiserende program, og at elevene derfor må være obs på at det kan komme informasjon i presentasjonen som ikke er like relevant for dem. For eksempel gjelder dette når vi snakker om forskjellen mellom generell og spesiell studiekompetanse og opptak til studier som krever spesiell studiekompetanse. 

Vi anbefaler at skolen melder på elevene i grupper på 50-75 elever på hver presentasjon, slik at gruppene ikke blir for små eller for store.

Påmelding
Påmeldingen til skolebesøk til VG1 høsten 2018 er nå åpnet. Du kan melde på din skole ved å klikke på knappen nedenfor og fylle ut påmeldingssjemaet på neste side. 

Ut fra påmeldingene vil vi utarbeide en turnéplan for skolebesøkene. Dere vil få mulighet til å ønske dere et tidspunkt for skolebesøk i turnéplanen, men vi kan ikke garantere at alle skolene får det tidspunktet de ønsker. Skolene får bekreftet endelig tidspunkt for skolebesøket så snart turnéplanen er utarbeidet.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med utdanningibergen@uib.no