Studieorientering

Studieorientering er et tilbud om skolebesøk med informasjon om høyere utdanning til alle videregående skoler i landet. Hovedmålgruppen er elever i VG3 på linjer som gir studiekompetanse, men andre elevgrupper er også velkommen. I Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det Utdanning i Bergen som koordinerer studieorienteringsturnéen.

På studieorientering vil elevene få mulighet til å møte studenter fra mange ulike utdanningsinstitusjoner. Denne dagen kan elevene bruke til å stille spørsmål, og kanskje bli kjent med studiesteder og studieprogram som de ikke kjenner så godt til. Studieorientering foregår vanligvis rett etter juleferien.

NB! I 2019 vil studieorienteringen i Hordaland bli flyttet til ukene før vinterferien, uke 6-8. Det kan også bli aktuelt med noen skolebesøk slutten av uke 5 dersom turnéen må utvides. Dette er en prøveordning, og vi tar gjerne mot innspill og forslag til endringer. Ta kontakt på utdanningibergen@uib.no hvis du har kommentarer eller spørsmål rundt dette. 

Klikk på ditt fylke for informasjon og påmelding.