Studieorientering i Hordaland 2012

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Utdanning i Bergen arrangerer i 2012 studieorienteringsdager for videregående skoler i Hordaland.

I 2010 inngikk universitetene og regionale utdanningsinstitusjoner et samarbeid for å tilby
videregående skoler i Norge, studieorienteringsdager. Det offentlige samarbeidet innebærer god bredde og kvalitet på informasjonen slik at det er nasjonale likhetstrekk med regionale tilpassninger.

Universitetet i Bergen koordinerer studieorienteringsdager gjennom samarbeidsprosjektet
Utdanning i Bergen, i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utdanning i Bergen er en ikke-kommersiell aktør.


Studieorienteringen vil starte i uke 3 og vare til og med uke 6.

Følgende utdanningsinstitusjoner har bekreftet deltakelse:

Universitetet i Bergen
Høgskolene i Bergen (Høgskolen, Kunsthøyskolen, NLA Høgskolen, Betanien og Haraldsplass)
Norges Handelshøyskole (NHH)
Universitetet i Oslo
Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Universitetet i Stavanger 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap. (UMB)
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord Haugesund (Venter endelig bekreftelse fra HSH)

Her kan du se forslag til program for 2012.Du kan melde på din skole i registreringsskjemaet under. Der velger du også om dere ønsker besøk på deres skole, eller om dere ønsker å komme til VilVitesenteret i Bergen sentrum.

Har du noen spørsmål vedrørende studieorienteringsdagene er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Michelle Ingrid Greene
Leder Utdanning i Bergen
michelle.greene@sa.uib.no
55 58 90 37

blog comments powered by Disqus