Gradsstruktur

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Høyere utdanning bygger på tre-årig videregående utdanning (generell studiekompetanse) eller tilsvarende. 

De enkelte emnene (fagene) i høyere utdanning gir studiepoeng, og de ulike gradene krever oppnåelse av et visst antall studiepoeng og en viss sammensetning av ulike emner. Et år med fulltidsstudier gjennomført normalt, tilsvarer 60 studiepoeng.

 


Årsstudier
Gir studierett innenfor et fag eller fagområde ved et utdanningsinstitutt i ett år. Et årsstudium kan gå inn som en del av et bachelorprogram eller som videreutdanning, men er ikke en grad i seg selv.


Bachelorstudier:
En 3-årig utdanning (180 studiepoeng) ved universitet eller høgskole der du spesialiserer deg innen et fagområde. Du kan søke deg videre til mastergrad etter fullført bachelorgrad.


Masterstudier:
En 2-årig fordypning (120 studiepoeng) innen et fagområde som bygger på bachelorgraden eller tilsvarende utdannelse. En viktig del av graden er masteroppgaven, et større forskningsarbeid. Du kan søke deg videre til doktorgrad etter fullført mastergrad.


Yrkesutdanning og profesjonsstudier (Integrert master)
Lærerutdanningen er en 5-årig masterutdanning med Grunnskolelærer 1.-7. eller 5. - 10. trinn

5-årig profesjonsstudier (integrert mastergrad) finner du ved universitetene innenfor følgende fagområder: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærerutdanning og samfunnsøkonomi.

6-årig profesjonsstudium innen eksempelvis medisin (lege), psykologi og odontologi (f.eks tannlege). 


Les mer på NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.