Norges Handelshøyskole

Foto:

Norges Handelshøyskole

Skrevet av: Michael Lyngstad

Foto:

Norges Handelshøyskole ble grunnlagt i 1936 og har en solid historisk forankring som utdanningsinstitusjon i Norge. NHH utgjør landets fremste fagmiljø innen økonomisk-administrative fag, og dette stiller store krav til vitenskapelig kompetanse.

Studenttal:  3 000
Institutter:  Institutt for samfunnsøkonomi
  Institutt for foretaksøkonomi

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  Institutt for strategi og ledelse

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Fagområder: Økonomi og administrasjon

Regnskap og revisjon

Fagspråk
Nettside:          www.nhh.no
blog comments powered by Disqus