Universitetet i Bergen (UiB)

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

UiB har omlag 14 800 studenter og er høyt rangert internasjonalt. Mesteparten av campus ligger i sentrum.

Universitetet i Bergen tilbyr en rekke bachelor, masterprogram og profesjonsstudier. Med 14 800 studenter og 3 200 ansatte er UiB et mellomstort europeisk universitet. De fleste avdelingene ligger på Nygårdshøyden i sentrum, mens de medisinske og odontologiske studiene foregår på Haukeland, i tilknytning til Haukeland universitetssjukehus.

Antall studenter:

  • 14 800

Avdelinger/fakultet:

  • Det humanistiske fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Det medisinsk-odontologiske fakultet
  • Det psykologiske fakultet
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Fakultet for kunst, musikk og Design
  • Universitetsbiblioteket
  • Universitetsmuseet i Bergen

       Nettside:     

uib.no

Facebook:

Universitetet i Bergen

Instagram:

@UiButdanning

Studentblogg:

studentblogg.bergen.no