Bergen Røde kors Ungdom

Foto: Røde Kors Ungdom

Bergen Røde kors Ungdom

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30 og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. 

I Bergen jobber Røde Kors Ungdom aktivt med holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning med fokus på ung seksuell og psykisk helse, samt integrering og inkludering.  Dette i form av bl.a. markeringer av ulike dager, stunts, stands, opplysnings- og kampanjearbeid, og gjennom sosiale medier og medieoppmerksomhet ellers. Vi driver også to aktiviteter: Multimix og Flyktningkompis.

 

HVEM?

Alle ungdommer mellom 13 og 30 år.

KONTAKT

E-post: bergen@redcross.no

Nettsider: rodekors.no/bergen

 

TILKNYTTET

Bergen Røde Kors

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss