Energistudentenes Linjeforening ved HVL

Foto:

Energistudentenes Linjeforening ved HVL

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Linjeforeningen er en interesseorganisasjon for studenter ved energiteknologistudiet.

Energistudentenes Linjeforening ble opprettet våren 2005, og jobber for å knytte bånd mellom studentene og næringslivet på Vestlandet. Bakgrunnen for opprettelsen av foreningen var at energiteknologi var et helt nytt studium som ingen hadde hørt om.

Gjennom målrettet arbeid siden våren 2005 har foreningen skaffet mange spennende kontakter mellom studenter og næringsliv gjennom bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger, ekskursjoner og ikke minst gjennom Energiseminaret som er i ferd med å bli en tradisjon.

Linjeforeningen arrangerer blant annet julebord, enerskituren og fadderukefest. Det er også et mål å aktivt profilere studier overfor potensielle framtidige studenter.

Foreningen består av ca. 100 medlemmer, og ble blant annet tildelt høgskolens læringsmiløpris i 2008.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter på energiteknologistudiet ved Høgskolen på Vestlandet

KONTAKT

Nettside:
hibstudent.no/linje/aio/energi/

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Høgskolen på Vestlandet

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss