Latin-Amerikagruppen

Foto: LAG

Latin-Amerikagruppen

Skrevet av: Student Bergen

Foto: LAG

Latin-Amerikagruppen i Bergen (LAG-Bergen) er en solidaritetsorganiasjon som jobber for å spre alternativ informasjon om hva som skjer i Latin-Amerika.

Gruppen har spesielt søkelys på sosiale bevegelser, og deres kamp for sosial rettferdighet, demokrati og økologisk balanse. LAG-Bergen arrangerer blant annet filmkvelder, møter, foredrag, debatter og sosialt samvær. Et populært tiltak er LAG-Forum der aktuelle politiske og sosiale hendelser tas opp til samtale i en mindre gruppe.

Dette er en uformell arena for alle som ønsker å lære mer, og bli kjent med andre Latin-Amerikainteresserte. Hver høst arrangerer vi Latin-Amerikauke. Dette er ei hel uke med interessante foredrag og latinamerikanske gjester som tradisjonen tro avsluttes med en Fiesta Total.

I Bergen finner du også redaksjonen for LatinAmerika-tidsskriftet. Det er Norges eneste tidsskrift om Latin-Amerika og gis ut av Latin-Amerikagruppene i Norge. For mer informasjon om tidsskriftet: http://www.latin-amerikagruppene.no/tidsskrift

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle interesserte

KONTAKT

E-post:
lag.bergen@gmail.com

Nettside:
latin-amerikagruppene.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Latin-Amerikagruppene i Norge

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss