Norsk folkehjelp - Solidaritetsungdom

Foto: Norsk folkehjelp - Solidaritetsungdom

Norsk folkehjelp - Solidaritetsungdom

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Norsk folkehjelp - Solidaritetsungdom

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon

Solidaritetsungdommen er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Lokallaget baserer sitt arbeid på Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at verden ikke er fattig, men urettferdig. Derfor er det en hovedoppgave for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Gruppen jobber for å fremme internasjonal solidaritet i Norge, bekjempe rasisme og diskriminering og fronte en human asyl- og flyktningpolitikk.

Norsk folkehjelp er en politisk organisasjon som ikke er redd for å ta standpunkt og er kjent for sitt tydelige standpunkt for Palestinernes rettigheter, et forbud mot atomvåpen og kravet om en anstendig asylpolitikk.

Solidaritetsungdommen i Bergen jobber med å spre informasjon, organisere demonastrasjoner og markeringer, skolere medlemmene sine. De er en aktiv og sosial gruppe.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
nfubergen@gmail.com

Nettside:
nfu.origo.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Norsk Folkehjelp

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss