Næringslivsutvalget HVL

Foto: BTS Media

Næringslivsutvalget HVL

Skrevet av: StudentBergen

Foto: BTS Media

Bygger nettverk mellom HVL-studenter og næringslivet.

Næringslivsutvalget (NU) arbeider med å gjøre overgangen fra skole til jobb kortere. Det gjør de gjennom å skape arenaer hvor studenter får møte deler av næringslivet.

Gruppens hovedarrangement er den årlige Karrieredagen. Der får bedrifter komme og holde presentasjoner av sin bedrift. Studenter får på denne dagen mulighet til å snakke med ansatte, som kanskje en dag vil bli deres kollegaer eller samarbeidspartnere. Om kvelden blir det middag med underholdning, og studentene får en unik mulighet til å bli bedre kjent med representanter fra bedriftene

Ellers gjennomåret legger NU til rette for regelmessige bedriftspresentasjoner. Bransjer som da presenteres, er bedrifter som NU mener er relevante for studenter ved HVL.

 

 

 

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Høgskolen på Vestlandet

KONTAKT

E-post:
bts.nu@hib.no

Besøksadresse:

Inndalsveien 28

5020 Bergen

SOSIALE MEDIER

 

TILKNYTTET

En av undergruppene i
BTS - Studentersamfunnet
ved Høgskolen 
på Vestlandet

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss