Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)

Foto:

Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Studentforeningen ble grunnlagt i 1936 og er i dag en av landets aller mest aktive og pulserende studentforeninger med en rekke undergrupper.

Allerede fire dager etter åpningen av Norges Handelshøyskole ble det etablert et studentutvalg, og kun en uke etter ble "Norges Handelshøiskoles Studentforening" stiftet. Ganske raskt fikk foreningen eget klubbutvalg, idrettsutvalg, praktikantutvalg, studentkontor og ikke minst hytteutvalg. Frem til 1963 holdt Handelshøyskolen til på Muséplass på Nygårdshøyden, og NHH og UiB-studentene samarbeidet om mange av studentaktivitetene. De første studentrevyene, som senere ble til UKEN, ble for eksempel arrangert av NHHS, Studentersamfunnet i Bergen og Aktive Studenters Forening (ASF). Samarbeidsklimaet ble dårligere etterhvert, som en følge av at det skjedde en politisering av studentmiljøene og som en konsekvens av flyttingen fra sentrum.

Aktiviteten i studentforeningen skjøt imidlertid fart da høyskolen flyttet inn i de nye bygningene, med studentlokaler i kjelleren. Flere av de i dag kjente undergruppene ble startet opp i perioden etter innflyttingen: magasinet K7, Direksjonsmusikken, Fotoklubben, Fagutvalget, Kulturutvalget og forløperen til det som i dag heter Næringslivsutvalget. I dag er NHHS er en inkluderende studentforening som favner om alles interesser - spennvidden er stor og tilbudet rikt. Alt engasjementet er basert på frivillig innsats fra studentene her ved NHH. 

Interessegrupper er økonomisk og juridisk uavhengig av NHHS, men skal bidra til NHHS på en positiv måte og gi alle studenter på NHH mulighet til å søke opptak minst én gang i året. Underutvalg er direkte underlagt NHHS, og får tildelt et budsjett fra studentforeningen for å utføre sine oppgaver. Mellom 1200 og 1800 studenter er til en hver tid aktive i foreningen.

Hvert underutvalg og hver interessegruppe har sine egne ledelser, mens Kjernestyret er styret i NHHS og koordinerer og administrerer de ulike initiativene og aktivitetene i studentforeningen som helhet. Studentforeningens øverste organ er Foreningsmøtet, som avholdes fire ganger årlig. Foreningsmøtet vedtar blant annet økonomiske investeringer over 100 000 kr, endringer i loven til NHHS og større endringer i instrukser. Alle som er fast student ved Norges Handelshøyskole er medlem av Norges Handelshøyskoles Studentforening, og har stemmerett ved valg og på Foreningsmøter.

 

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Norges Handelshøyskole.

KONTAKT

E-post:
info@nhhs.no

Nettside:
nhhs.no

SOSIALE MEDIER

   

TILKNYTTET

Norges Handelshøyskole

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss