RE:ACT

Foto:

RE:ACT

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom.

Som Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon vil RE:ACT utfordre unge til å reagere på urettferdighet. RE:ACT har blant annet som mål å knytte kontakt og minske avstanden mellom mennesker på tvers av kulturer og landegrenser, og sosiale og økonomiske forutsetninger.

RE:ACT jobber med dette gjennom informasjonsarbeid; nærmere bestemt ved å arrangere stands, seminarer, middager, spillkvelder og skolebesøk for å spre kunnskap om urettferdighet og hva man selv kan gjøre for å skape en bedre verden.

I Bergen har RE:ACT et lokallag bestående av studenter og andre interesserte.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
elisebb95@gmail.com

Nettside:
re-act.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

RE:ACT Norge / Strømmestiftelsen

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss