Bergen Student-TV

Foto:

Bergen Student-TV

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Bergen Student-TV er en organisasjon som lager fjernsyn av og for studenter i Bergen.

Bergen Student-TV sin målgruppe er alle studenter i Bergen. Det er en uttalt målsetning for kanalen å bidra til at det knyttes knytte tettere bånd mellom Bergen by og studentene, ved å gjøre studentene tydeligere i bybildet og bybildet tydeligere for studentene. BSTV ønsker også å gi studentene et innblikk i hverandres hverdag, på tvers av hvilke institusjoner de tilhører.

For øyeblikket er BSTV sine sendinger nettbaserte, og det produseres flere innslag i uken. Organsiasjonen har opp imot 80 medlemmer med stort og smått, inkludert reportere, teknikere og mer.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen.

KONTAKT

E-post:
Kontakt@bstv.no

Nettside:

bstv.no

Besøksadresse:
Studentsenteret
Parkveien 1,
5007 Bergen

SOSIALE MEDIER

 

TILKNYTTET

Velferdstinget,

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss