Juristforeningen i Bergen

Foto:

Juristforeningen i Bergen

Skrevet av: Mona Maria Løberg

Foto:

Studentorganisasjon for studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Juristforeningen er en av de første organisasjonene man møter som jusstudenter i Bergen. Og de fleste fortsetter å ha et nært forhold til organisasjonen, enten man velger å engasjere seg i en av undergruppene, er sosial på Juristforeningens utested "Fjøset" eller deltar på arrangementer som Juridiske vinterleker. 

Juristforeningen i Bergen ble etablert 26. januar 1949, og målet har siden vært å gi studentene ved Det juridiske fakultet et godt og variert fritidstilbud. Det gjør foreningen gjennom dens uttallige undergrupper. Der kan studentene få spille fotball, drive utstedet Fjøset, arrangere foredrag, skoleball og arbeidslivsdager. Eller man kan synge, lage revy eller sette sammen en skoleavis. I dag er det omtrent 2500 aktive studenter i foreningen.


Ledelsen

Juristforeningen har en overordnet ledelse som tar seg av driften av av Juristforeningen. Denne ledelsen er delt i arbeidsutvalget (AU) og foreningsstyret (FS). I AU sitter leder, nesteleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, informasjonsansvarlig og sekretær. AU tar seg av det praktiske rundt den dagelige driften av foreningen.

Generalforsamlingen er Juristforeningens øverste organ og her fattes viktige saker i plenum av Juristforeningens medlemmer. I tillegg er det Generalforsamlingen som innsetter verv i Juristforeningen. Alle som sitter i undergruppestyrene, AU, FS og KU er valgt av Generalforsamlingen.


Undergrupper

Under de nevnte organene finner man undergruppene. Hver gruppe har sitt styre, med en representant i FS.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Det juridiske fakultet

KONTAKT

info@juristforeningen.com

juristforeningen.com

Besøksadresse:
Det juridiske fakultet i Bergen
Magnus Lagabøtes Plass 1
5010 Bergen

Tlf: 55589693


Juristforeningens studentidrettslag (JIL)

Ulike idrettsgrupper for studenter ved Det juridiske fakultet.

Club Jur

Driver Fjøset og arrangerer Russefesten, Erotisk aften og Reversert Fadderfest.

Traumaten

Driver Fjøset og Kafé Traumaten (som åpner når kantinen stenger).

Meieriet

Juristforeningens hytte i Austevoll. 40 sengeplasser, boblebad og badstue.

Fadderkomiteen

Styret på sju som organiserer fadderuken.

Ballkomiteen

Arrangerer det årlige ballet for å feire Juristforeningens stiftelsesdag.

Juridisk Arrangements-
klubb (JURAK)

Arrangerer bl.a 17.mai, Internaften og juleavslutning.

Culpa

Sangkor som opptrer for å promotere Juristforeningen.Tar også andre oppdrag.

Force Marsjør Juzz-Band

Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet.

Jusrevyen

Jusstudentenes revy.

Jusstudentenes Humanitæraksjon (HumAK)

Arrangerer innsamlinger og auksjon til humanitære formål.

Juridisk Finansklubb

Skaper faglige og sosiale eventer for å øke kunnskap om næringsliv og finans.

Fagstyret

Jobber for å gi studentene et faglig tilbud gjennom foredrag, debatter og ekskursjoner.

Injuria

Tidskriftet ved Det juridiske fakultet

Nordisk Utvalg

Skaper kontakt mellom juristforeninger i Norden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss