Norsk Medisinstudentforening

Foto:

Norsk Medisinstudentforening

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Norsk Medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den Norske Legeforening.

Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og har som hovedoppgave å arbeide for sine medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser. Norsk Medisinstudentforening tar sikte på å være en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen, samt en medvirkende part i saker som vedrører medisinfaget.

HVEM KAN VÆRE MED?

Medisinstudenter ved Universitetet i Bergen

KONTAKT

E-post:
nmfbergen@uib.no

Nettside:
http://www.nmfbergen.no

Besøksadresse:
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen, Hordaland

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Norsk Medisinstudentforening /
Den norske legeforening

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss