Odontologforeningen i Bergen

Foto:

Odontologforeningen i Bergen

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Odontologforeningen (OF) er en forening for tannlege- og tannpleierstudenter ved Universitetet i Bergen.

Foreningen ble stiftet i 1962, og har siden den gang jobbet kontinuerlig for at tannlege- og tannpleiestudentene skal ha det beste studentmiljøet i landet.

Foreningen består av et hovedstyret og fem understyrer; Munnhulestyret, Hyttestyret, Fasett, Idrett og Musikk- og Kulturstyret. I løpet av året avholdes det en rekke arrangementer som er åpen for alle studenter ved UiB, men som primært er rettet mot studentene ved medisinsk- odontologiske fakultet.

HVEM KAN VÆRE MED?

Tannlege- og tannpleiestudenter ved Universitetet i Bergen

KONTAKT

Adresse
Årstadveien 19,
5009 Bergen

E-post:
of.bergen@gmail.com

Nettside:
http://of.b.uib.no/

TILKNYTTET

Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss