PsychAid

Foto: PsychAid

PsychAid

Skrevet av: StudentBergen

Foto: PsychAid

PsychAid er Psykologistudentenes hjelpeaksjon.

PsychAid samler årlig inn penger til en organisasjon som arbeider for å fremme psykisk helse i samfunnet. Innsamlingsaksjonen i Bergen skjer på vårsemesteret og består av en «fagdag» der årets formåls-organisasjon forteller om sitt arbeid, og en bøssebæringsaksjon som går over en helg i mars/april. Det hele avsluttes med Veldedighetsballet, med lotteri, auksjon og live underholdning. PsychAids arrangementer er åpne for alle studenter ved Det Psykologiske Fakultet.

PsychAid drives av en interngruppe bestående av studenter fra ulike studieretninger ved fakultet. Komiteene «Ball», «Bøssebæring» og «PR» jobber opp mot de spesifikke arrangementene, og har egne møter i tillegg til storgruppemøtene. Som medlem i PsychAid kan du selv bestemme hvor mye du har lyst til å bidra. Organisasjonen trenger både ledere og undergruppemedlemmer, og søker mot en medlemsmasse der alle studieretninger på fakultetet er representert.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Det psykologiske fakultetet, UiB

KONTAKT

E-post:
psychaid@psu.no.

Nettside:

psychaid.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Psykologisk Studentutvalg

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss