Studentkonsulenten

Foto:

Studentkonsulenten

Skrevet av: StudentBergen/Studentkonsulenten

Foto:

Studentkonsulenten tilbyr konsulenthjelp til studentorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner.

Konsulenter studerer arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen og har et ønsket om å knytte praktiske ferdigheter til studiet etablert en konsulenttjeneste. Studentkonsulenten bidrar til at andre organisasjoner kan nå sitt potensial ved å tilrettelegge for utvikling som bidrar positivt til organisasjonens arbeidsmiljø. Målet er å skape gjensidig nytteverdi for de involverte aktører; nemlig praktisk erfaring for organisasjonens konsulenter og verdifull kompetanse for kundene.

Studentkonsulenten skal være en arena som bidrar med læringsmuligheter innen arbeids- og organisasjonspsykologifaget. Tjenestene som tilbys varierer fra analyse og utvikling av fremdriftsplaner for organisasjoner til rekrutteringsassistanse. Arbeidet utføres ved hjelp av metoder og verktøy som er faglig forankret og dokumentert. 

 

HVEM KAN VÆRE MED?

Masterstudenter i arbeids og organisasjonspsykologi, UiB

KONTAKT

E-post:
kontakt@studentkonsulenten.no

Nettside:
studentkonsulenten.no

Besøksadresse:

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Psykologisk Studentutvalg

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss