Hva er høyere utdanning?

Når du har fått studiekompetanse fra videregående skole kan du søke og begynne å studere til en grad. Bacherlorgrad tar du på tre år og består av ulike emner. Et emne -eller et fag- fokuserer på et bestemt tema som du lærer mer om ved å lese pensum og følge undervisning. Du tar eksamen i emnet, noe som både gir deg en karakter og studiepoeng. I noen emner må du også ha praksis. Emnene består vanligvis av 10-15 studiepoeng. En bachelor består av 180 studiepoeng.

Etter bachelor kan du søke videre på mastergrad, et toårig studie som består av 120 studiepoeng. Da får du en faglig fordypning og må ofte levere en masteroppgave. Integrerte mastergrader eller profesjonsstudier gir beskyttede titler som «lege» eller «jurist». De består av både bachelor og master, men er et fullstendig løp. Det vil si at du ikke trenger å søke på master i løpet av studiet, men samtidig kan du ikke slutte etter tre år og få en bachelorgrad.

Du kan lese mer om høyere utdanning på utdanning.no

Du kan ta bachelor og master både på universitet og høyskoler. Hvilke fag du kan ta varierer og vi anbefaler deg å lære mer om de enkelte studiestedene. På universitetene er det forskere som underviser. Det vil si at de i hovedsak forsker på ulike tema, samtidig som de foreleser og veileder innen sine spesialområde. I mange fag vil du som student også lære forskningsmetoder og gjøre forskning selv. Du vil opparbeide deg kunnskap som du kan bruke i mange ulike yrker, alt fra ingeniør til journalist, avhengig av hva slags type fag du studerer. På høgskolene er undervisningen mer rettet mot et spesielt yrke og består ofte av mye praksis, som for eksempel sykepleier eller lærer. Hvilke emner du må ta for å få en grad er i større grad bestemt for deg på høgskolene.

 

Fagskoler tilbyr yrkesrettede utdanninger av ulik varighet. Her er det spesielt viktig å spørre skolen om de er godkjent av staten (NOKUT). Dette er viktig både med tanke på kvalitet og om du har rett til studiefinansiering fra Lånekassen.

Forsvaret  har gode utdanningstilbud, særlig for deg som ønsker en karriere i en av Forsvaret sine avdelinger.

Folkehøgskolene  har allsidige muligheter hva gjelder undervisning og opplevelser. De tilbyr ingen utdanning i vanlig forstand, men er lærerrike skoler med fokus på blant annet å utvikle (eller oppdage!) dine evner og interesser.