Informasjonsside for deltakende institusjoner

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Denne siden er fylt med informasjon for institusjonene og representantene som skal delta på Studieorienteringsturne

Dokumenter som er nedlastbare kan ikke benyttes av tredjepart uten godkjenning fra institusjonene som har produsert materialet.

Dokumenter som er felles for alle turneer:

Åpningspresentasjon Manus åpningspresentasjon Retningslinjer deltakende institusjoner Retningslinjer deltakende skoler  
   
Sist oppdatert: Sist oppdatert: Sist oppdatert: Sist oppdatert:

 

Plenum og klasseromspresentasjoner Universitetene:

Institusjon 3. min plenum Klasseromspresentasjon(er) Sist oppdatert
Universitetet i Bergen  
NLA Høgskolen            

 
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet    
Universitetet i Stavanger    
Nord Universitet  
Universitetet i Oslo    
Universitetet i Agder    
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet    
Norges Handelshøyskole    
 Fellespresentasjon      

Universitetet i Tromsø

     
Høgskulen på Vestlandet      
VID vitenskapelige høgskole       
       

Samlefiler for programmer sortert etter turne.