Studieorientering for videregående skolerHøyere utdanning er for mange elever en noe fremmed og ny verden som de skal forstå for å kunne ta et veloverveid og kvalifisert studievalg. Da er det viktig med et "kart" for å orientere seg i mengden av tilbud.  

De kan lære seg noen begreper og hovedforskjellen på ulike typer utdanningsinstitusjoner ved å lese på våre sider. Dette kan hjelpe dem å få mer ut av studieorienteringsdagen.

I forkant kan det også være lurt at den enkelte elev tenker over hva hun/han er opptatt av, god i eller kunne tenke seg å arbeide videre med.

En idé er å ha dette som en oppgave til elevene:

  • lag klar noen spørsmål som du ønsker å få svar på i løpet av studieorienteringen. Dere finner mye nyttig informasjon på nettstedene til de enkelte utdanningsinstitusjonene. Det kan være lurt å bruke disse på forhånd. 
  • Spør studentene som kommer på studieorientering om å vise dere nettsider og hvordan finne det dere leter etter. 
  • Dersom skolen har studiekataloger tilgjengelig, bruk disse til forberedelse
  • Tenk gjennom dine interesser og ønsker og skriv gjerne ned tre ting du ønsker mer svar på knyttet til dette. 
  • Gå inn på Utdanning.no (en offentlig godkjent nettside)  
Det finnes også en huskeliste for forberedelser og etterarbeid ved å følge denne lenken (PDF)